Reflexní masáž plosky nohy

Reflexní terapie ploskou nohy je stará metoda založená na poznatku, že na chodidle existuje množství bodů a plošek, které korespondují s jednotlivými orgány a částmi těla a to cestou nervových propojení.

Každou část lidského organismu lze tedy ovlivňovat pomocí působení (tlakem) na různě velké plošky či body umístěné na plosce, prstech, nártech a okolí kotníků, ale i na dlaních, hřbetech a prstech rukou. Tlakem nebo hlazením těchto reflexních plošek můžeme cíleně léčit příslušný orgán nebo část těla. Reflexní terapií dokážeme jednak stimulovat, pokud nedostatečně pracuje a potřebuje dodat energii, nebo naopak uklidnit, je-li ve stavu akutního zánětu nebo bolesti.

Odkud se k nám reflexní terapie dostala?

 Reflexní terapie (reflexologie) je více jak tisíc let stará asijská masáž, která se považuje za jednu z nejúčinnějších metod alternatívní medicíny a samoléčby. Je založená na holistických princípech a na předpokladu, že na koncích těla (chodidlech a rukou) se nacházejí nervová zakončení, která mají vztah k vnitřním orgánům. Podle reflexologie mají všechny orgány nebo časti těla svoje reflexní místo (reflexní plošku) na chodidlech. Kromě chodidel můžeme reflexní plošky najít např. také na rukách, uších apod.

Jak nám může reflexní terapie pomoci ?

  • Cílem reflexní terapie je obnovení toku životní energie v těle člověka.
  • Reflexologicky podporuje odstranění škodlivých látek a příliv obranných, zmenšuje bolesti a harmonizuje činnost orgánů. Odstraňováním bloků reflexních drah ovlivňuje chod celého organismu. Během sezení se aktivují přirozené uzdravující děje, roste životní síla a rozpouštějí se i psychologické bloky.
  • Reflexní terapie má vynikající výsledky v léčbě těchto příznaků

- Neplodnost                                                                            
- Stavy po úrazech
- Zažívací potíže
- Únavový syndrom

- Bolesti zad
- Migrény
- Kloubní potíže
- Poruchy spánku

 

DIAGNOSTIKA
Při každé první návštěvě provádím diagnostiku reflexních plošek. Diagnostikuji energeticky oslabené orgány a oblasti těla. Význam diagnostiky spočívá v tom, že přesně definuje příčiny našich potíží. Tyto příčiny nemusí - a většinou také nejsou - přímo v nemocném orgánu, ale někde zcela jinde (například bolesti kolen mívají příčinu v ledvinách nebo žlučníku). Od výsledku diagnostiky se odvíjí následný postup a intenzita terapie při dalších návštěvách.


Celá procedura je dělena v časovém pořadí:
1. měkké techniky mobilizační obou nohou,
2. masážní techniky reflexních zón a oblastí pravé nohy,
3. masážní techniky reflexních zón a oblastí levé nohy,
4. závěrečné manuální techniky obou nohou.

 

Na reflexních zónách se dá provést velmi přesná diagnostika stavu jednotlivých orgánů a to podle charakteru změn na kůži a v podkoží a podle bolestivosti v oblasti reflexních plošek. Plošky orgánů, které jsou narušené, reagují při masáži bolestivě a míra bolestivosti udává míru narušení orgánu.

Vhodným působením na reflexní plošky, například jejich masáží, můžeme vyřešit široké spektrum zdravotních těžkostí. A to od problémů na úrovni pohybového ústrojí (bolesti kloubů a páteře, blokády páteře, migrény apod...) přez poruchy činnosti jednotlivých orgánů či v oblasti dýchací, srdečně cévní, trávicí, močové a pohlavní až po dysharmonii v oblasti psychické a emoční. Můžeme tak působit na problémy vyznačující se akutními, bolestivými, prudkými projevy až po ty naopak chronické a dlouhotrvající.

Kvalitní reflexní terapii může poskytnout jen zkušený a odborně vyškolený terapeut. Pro maximální efekt léčby je potřebné absolvovat více terapií ve vhodných časových intervalech. Kromě toho je nutné upravit životosprávu: způsob stravování, denní režim, rozdělení práce a oddychu a v neposlední řadě "uklidit si v hlavě".

Reflexní terapie výrazně aktivizují imunitní systém, čímž přímo podporují vlastní obranyschopnost a samouzdravování, které je lidskému tělu přirozeně vlastní. Avšak civilizačním způsobem života, negativním vlivem prostředí, množstvím užívaných léků, špatnou životosprávou atd. jsme si imunitní systém téměř „udusili“. Reflexní terapií si můžete efektívně pomoci při jeho opětovné aktivizaci a udržování stálého zdraví. Nepoužívají se při ní žádné masážní prostředky.

Účinkem reflexní léčby dochází k intenzívní detoxikaci, proto je důležité přijímat dostatečné množství tekutin. Přechodně se můžou objevit vyrážky na kůži, může dojít ke zvýšené produkci hlenu na sliznicích (dýchací cesty - rýma, kašel, gynekologický výtok,...), případně se může objevit také horečka. Reakce jsou u jednotlivých lidí individuální a trvají různě, od několika minut (zimnice, horečka, závrať) až po několik dní až týdnů (vylučování sekretů, kožní projevy). Nástup reakcí v časovém odstupu od masáže je též individuální, podle dispozic konkrétního organismu. Jde o přirozené projevy, pomocí kterých organismus nastoluje rovnováhu.


INDIKACE:

- všechna funkční onemocnění vnitřních orgánů, hyper a hypotenze krevní, vegetativní poruchy srdeční činnosti, žaludeční, žlučové a střevní dyspepsie, koliky bez anatomického podkladu, zácpa a průjem   neinfekčního původu,
- všechna funkční bolestivá onemocnění páteře a svalů, bolesti hlavy a pohybového aparátu bez anatomického podkladu,
- alergie (senná rýma, urtica),
- deprese a stresy při duševním přetížení a přepracování, nespavost a poruchy spánku, neklid,
- stavy únavy a vyčerpání po přestálých nemocech interních, neurologických úrazech atd.

Kontraindikace:
- vyrážky a kožní poruchy plosek a nohou,
- úrazy nohou ve stadiu léčby,
- křeče a spasmofilie,
- hemofilie,
- nádorová a jiná, akutní onemocnění s lokalizací na nohou,
- sklerotické cévy okolo kotníku.

Relativní kontraindikace:
- prochlazení (omrzliny),
- intoxikace (alkohol, drogy),
- bezvědomí,
- jiné těžké stavy a onemocnění s indikací úkonů k záchraně života,
- diabetes ve vyšším stadiu,
- vyšší stupeň těhotenství.

 

REAKCE NA MASÁŽ

Reakce na léčbu jsou přísně individuální. Obecně platí, že čím jsou nemoci zastaralejší, tím obtížnější cestu ke zdraví lze očekávat. Dokonce se stává, že se bez vnějších příčin začínají objevovat příznaky již dávno potlačených nemocí.

Mezi možné reakce na léčbu patří:

- zvýšená únava
- zakalená, páchnoucí moč
- častější stolice, nadýmání
- duševní rozladění
- zvýšené pocení, vyrážky na kůži
- u migrény se ještě na krátkou
  dobu může objevit bolest hlavy

- rýma
- občas může se objevit horečka
- neklidný spánek
- bolest zubů
- u žen se může objevit výtok
- u potíží s páteří se po počáteční úlevě může stav dočasně zhoršit

 

Doporučuji pro každého

Nejpřirozenější, co může pro člověka a především pro jeho nohy být,  je bezesporu chůze naboso. Kromě toho, že chodidlo není deformované obuví, je adekvátně stimulované nerovnostmi terénu. Bolestivá citlivost chodidel na každý kamínek se postupně ztratí. Není to dané ani tak tím, že si noha "zvykne", jako tím, že masáží bolavých reflexních plošek harmonizujeme činnost jednotlivých orgánů. Plošky zdravých orgánů nejsou bolestivé.
Využití reflexní terapie je všestranné, od léčby zdravotních těžkostí, přes hluboké uvolnění, odstranění stresu až po obnovu samoléčícich schopností těla.